Viser arkivet for stikkord brukeropplevelser

Dette er innholdet i "Slik lykkes du endelig med innhold på nett"

Klar for en bok om webinnhold som handler om alt annet enn skrivetips, triggerord og punktlister?

Jeg har skrevet en ny bok om innholdsarbeid på nett, denne gangen sammen med kollega Eirik Hafver Rønjum. Boken heter “Slik lykkes du (endelig) med innhold på nett”, men handler altså ikke om nettskriving.

Så hva handler den om da? Den handler om planlegging, organisering, forvaltning og rutiner i webarbeidet. Altså hvordan skape rammebetingelser for å lage godt innhold.

Eirik og jeg har jobbet med denne boken i ett år. Noe av utgangspunktet for boken ligger i denne diskusjonen som startet på Nettskriving.no for snart tre år siden.

Boken kommer ut om under en måned. I skrivende stund er boken hos trykkeriet.

Dette er innholdsfortegnelsen i “Slik lykkes du endelig med innhold på nett”:

1. Innledning
Hvorfor vi feiler med innholdsarbeidet og hva vi kan gjøre med det.

2. 1000 små forlag
Er virksomheten din rustet for profesjonell nettpublisering? Sannsynligvis ikke.

3. Informasjonsoverlast
Jo større nettstedet ditt er, desto vanskeligere gjør du det for brukerne dine. Og deg selv.

4. Fra push til pull
På nett må du styre etter brukernes behov. Denne kunnskapen utgjør forskjellen mellom suksess og fiasko.

5. Lag en plan for innholdet
Hvordan lage en plan for hva slags innhold du skal ha, hvem som skal jobbe med det, hvordan du skal lage det og ikke minst vedlikeholde det?

6. Ta kontroll over innholdet ditt
Har du kontroll på innholdet på ditt eget nettsted? De fleste har ikke det. Hvordan gjennomføre en innholdsanalyse.

7. Måling, testing og justering
Uten testing og måling jobber du i blinde. Hvordan få løpende tilbakemeldinger på når innholdet ditt funker og feiler.

8. Organisering – sentralisert eller desentralisert?
Bli kjent med fordeler og ulemper med desentralisert og sentralisert publisering. Hva krever de ulike modellene av deg og virksomheten din?

9. Ta kontroll over teknologien
Nettstedet ditt handler ikke om teknologi. Men bruker du teknologien riktig, har du tatt et stort skritt mot suksess.

10. Slik jobber du med innhold i webprosjektet
Godt innhold skapes ikke i prosjekter. Men et godt webprosjekt er en gylden mulighet til å ta grep om innholdet og innholdsforvaltningen.

11. Tid for endring
Skal du få skikk på innholdet, må du også forandre hvordan dere jobber med kommunikasjon i organisasjonen.

Bli med på Boklunsj – førlansering av “Slik lykkes du endelig med innhold på nett”

Massiv skuffelse

Eyetracking the news

Bestilte i sommer “Eyetracking the news” – rapporten (i praksis en bok) som var det konkrete resultatet av Poynters siste eyetracking-undersøkelse. Rapporten er en massiv skuffelse for eyetrack-sugne netthoder.

  • Skraper ofte bare i overflaten. Lite konkrete resultater.
  • Nøkkelelementer er mye mer detaljert beskrevet i Eyetrack III
  • Det blir veldig mye print (sammenliknet med nett)

Trenger du gode Eyetrack-data så prøv heller noen av lenkene under:

I tillegg så er det de obligatoriske:

Se mer i delicious-feeden min.http://delicious.com/ovedalen/eyetracking

Leseliste til "Effektiv nettskriving"

Samler opp mye stoff fra nettet om dagen som underlag til oppfølgeren til boken God nettskriving. Du finner researchen på del.icio.us-feeden min. Men har også et behov for å oppdatere litteraturlisten.

Her er foreløpig leseliste som del av arbeidet med den reviderte utgaven:

De to siste (Nielsen og Krug) har jeg lest før, men er kommet i oppdaterte utgaver. Når det gjelder Shirky og Weinberger er det tips jeg kom over på Personlig eller populær-seminaret i juni

Ikke så mye om selve skrivebiten. Har funnet overraskende lite ny litteratur der som virker overbevisende. Tar derfor gjerne i mot flere tips.

Webdagene kjapt oppsummert

Netlife og .ixd skal ha honnør for arrangementet Webdagene 2007 i forrige uke. Jeg var desverre bare tilstede torsdag, men av programmet var fredagen kanskje vel så interessent for min egen del. (Egne sesjoner om Konvertering og Wireframing)

Holdt selv foredraget Effektivt innhold – Hvordan skape innhold som underbygger strategi og brukermål?. I praksis en videreutvikling av et tidligere foredrag (Slik skriver du selgende webtekster) – der hovedpoenget er hvordan vi gjennom tekster og gode “Calls to action” kan dra brukeren gjennom en prosess.

Fikk også med meg foredrag av Laura Arlov (usabilty-spesialist i FAST) og Are Halland. Sistnevnte presenterte kjernemodellen, som ifølge han selv fortsatt er “under contruction”. Har sans for kjernemodellen til Are, den setter jo fokus på nettopp innholdet, men har etterhvert fått den med meg noen ganger. Laura derimot presenterte konseptet “reality maps” som ifølge henne selv er en måte å visualisere bruksoppgaver på og konkretisere eventuelle problemstillinger.

Heldigvis er det andre som var tilstede på Webdagene begge dager. Her kommer noen flere oppsummeringer:

Krev brukervennlig CMS

Brukervennlighet er fortsatt akilleshælen til dagens publiseringssystemer. Still krav til leverandørene om bedre brukergrensesnitt.

Fortsatt er det slik at utvikling av brukervennlige grensesnitt ikke prioriteres. Resultatet er fort sutring om at systemet ikke fungerer som planlagt.

Mange CMS-leverandører skryter av brukergrensesnitt utviklet i samarbeid med redaksjoner. Enten har de jugekors på ryggen eller så har redaksjonen sovet i timen.

Etter å ha testet et 30-talls profesjonelle publiseringsverktøy siden slutten av 90-tallet har jeg enda til gode å finne et system med et brukergrensesnitt som står til mer enn bestått i karakterboka. Noe av problemet ligger i en etter hvert misforstått fokus på funksjonalitet – både fra leverandør og bruker.

Misforstå ikke. Funksjonalitet er viktig, men skribenten jobber ofte ut fra et minimum sett med daglige rutinemessige oppgaver. Da er det viktigere å fjerne støy og friksjon slik at arbeidet kan gjennomføres så hurtig som mulig.

Her er noen av kravene jeg setter til et grensesnitt i et profesjonelt publiseringssystem:

Sørg for rask publisering
Sørg for at antall steg for å opprette, skrive og publisere en sak ikke er mer enn absolutt nødvendig. Dette er oppgaver som gjøres rutinemessig en rekke ganger hver dag og der unødige klikk fort kan virke demotiverende. Husk også at enkelhet må balanseres opp mot sikkerhet og informasjonsflyt.

Ikke bland kortene
Mange systemer blander administrative valg med dag-til-dag artikkelproduksjon. Avgrens administrative oppgaver som opprettelse av nye brukere og kategorier til egne menyer eller knapper. Administrasjonsoppgaver gjøres sjeldent rutinesmessig hver dag og bør ikke sørge for støy i den daglige artikkelproduksjon.

Skru av unødvendig funksjonalitet
En brukertest kan fort avdekke at bare en brøkdel av funksjonaliteten brukes i det daglige arbeidet. Unngå løsninger der brukeren må gjennom en rekke valg som et fåtall bruker. Sørg for at funksjonalitet som sjelden er i bruk er skjult, men likevel valgbar og tilgjengelig.

Bruk et forståelig språk
Sjekk om systemet bruker et enhetlig språk som klart skiller de forskjellige komponentene i systemet. Unngå forvirring og forskjellige språklige bilder for en og samme funksjon. Har du først brukt begrepet “maler” så skriver du ikke “designsider” et annet sted i systemet om samme element. Skal du bruke metaforer så sørg for at de er allment forståelige.

Ikke glem arkivet
Et godt publiseringssystem skal sørge for enkel tilgang til arkivmateriale. Ikke sjelden bruker journalisten gamle saker som kilde eller underlag for nytt materiale. Hvis det er unødvendig vanskelig å hente frem tidligere saker i systemet vil dette vanskeliggjøre skrivearbeidet.

Det siste halvåret har jeg brukt mye tid i publiseringssystemet Escenic, som i dag brukes av nesten samtlige norske nettaviser. Escenic er godt utstyrt, men feiler grovt når det kommer til det webbaserte brukergrensesnittet. Mest irriterende er hvor utrolige mange klikk som skal til før en artikkel er publisert. Bare en enkel sak som å tilknytte artikkelen en kategori tar fort seks-syv klikk.

Escenic er ikke alene. De fleste profesjonelle publiseringssystemer sliter med det samme. Fortsatt er det slik at utvikling av brukervennlige grensesnitt ikke prioriteres blant leverandørene. Resultatet er fort en utmatning av redaksjonens arbeid og etter hvert sutring over at systemet ikke fungerer som planlagt.

Krev derfor gode brukergrensesnitt fra din leverandør. Husk også at en del systemer har store rom for skreddersøm – også i forhold til brukergrensesnitt.

Mer informasjon om samme emne: