Viser arkivet for juli, 2009

Digitaløkonomi - ny nasjonal strategi?

Torgeir Micaelsen har nylig sendt et brev til fornyingsminister Heidi Grande Røys og spurt om hennes vurdering av den nasjonale strategien Digital Britain, og om Norges eventuelle behov for et tilsvarende tverrfaglig visjonær digitalt prosjekt.

Men, Torgeir vil gjerne også ha bidrag og vurderinger fra dere.
1. Trenger Norge en ny nasjonal digital strategi?
2. Hvilke problemstillinger bør drøftes i en denne sammenheng?

Rett kommentarer/innspill/ideer til Torgeirs blogg

Clay Shirky forklarer vridningen fra tradisjonelle media til sosiale media

Professoren i Interactive Telecommunications Program ved universitetet i New York Clay Shirky forklarer på en uhyre lettfattelig måte hva som er i ferd med å skje i mediebransjen i dag: