Viser arkivet for mai, 2009

Bruk Twitter-kontoen til å kommentere

Tiltross for over 300 registrerte medlemmer her i Nettskriving ønsker vi enda mer diskusjon og debatt. Vi gjør det derfor enklere å kommentere for deg som ikke er medlem i Origo. Gjester uten Origo-konto kan nå dele erfaringer, bokmerker, komme med spørsmål eller legge inn arrangementer. Det gjøres da via Facebook, Twitter eller Google Contacts-kontoer.

Åssen funker det?
Helt nederst på artikkelsiden finner du tre knapper, når du ikke er innlogget. Her kan du velge hvilken konto du vil bruke for gjestepålogging. Du får da et gjestepass som varer i en time. Deretter må du logge deg på nytt.

NB! Tjenesten er fortsatt under testing. Det kan derfor oppstå feil.

Skjermskudd av siden

Det beste kommentarfeltet - ever

Gro Hammerseng elskes av amerikanske lesber – kjendis – Dagbladet.no (20090519)

Hva skal en bok om webredaktørrollen inneholde?

Mange etterlyser en bok om webredaktørrollen og innholdsforvaltning, i kjølvannet av Effektiv nettskriving. Altså en bok som ikke tar for seg den konkrete innholdsproduksjonen, men rammebetingelser og virkemidler som skal til for å lage og vedlikeholde innhold.

Kanskje vi skal drodle litt om hva en slik bok skal inneholde? Jeg sier ikke at jeg nødvendigvis skal skrive den, men la oss i det minste diskutere temaet.

Her kommer noen utfordringer som jeg tror webredaksjoner i bedrifter og det offentlige sliter med idag:

  • Lite samsvar mellom strategi og faktisk innholdsproduksjon – eller ingen strategi i det hele tatt. (Mye omtalte nyhetssyken er ett eksempel)
  • Uklarhet rundt hva som er kvalitet. Få skrivefeil?
  • Manglende suksesskriterier for innholdet. Er mange sidevisninger et kvalitetskriterie?
  • Mye ansvar, men liten innflytelse i organisasjonen
  • Ingen prioriterer hva som er viktig innhold
  • I praksis ingen levende redaksjon – bare en masse folk som jobber med det samme

Dette er utfordringer det er lettere å løse i prosjekter. Et prosjekt innebærer større struktur og krever tydelige prioriteringer. Problemer oppstår når prosjektet er ferdig. Hva skjer da? Helvete er løs. Eirik Hafver i Netlife sa det fint i et nyhetsbrev fra samme selskap: Vi går som regel inn i en dvale etter prosjektet er lansert. Selv om det er nå jobben egentlig begynner.

Jeg har noen ideer, men hvor skoen virkelig trykker vet dere best som jobber i eller med webredaksjonene der ute.

La oss få en diskusjon: Hva er de største utfordringene i det daglige innholdsarbeidet i webredaksjonen?