Hvem bruker "God nettskriving" som pensum?

En rekke høyskoler og universiteter bruker “God nettskriving” som pensum i undervisningen.

Ingenting er hyggeligere enn kollegaer som setter pris på det vi skriver. “God nettskriving” ble lansert i mars 2004 og allerede samme høst hadde en rekke høyskoler og universiteter satt boken på sine pensumslister. Ikke uventet er det kommunikasjonsfag som dominerer.

Sannsynligvis er ikke listen nedenfor komplett. Det er ikke alle som setter boken på pensumlistene som melder fra til forlaget.

Foreløpig kjenner vil til følgende studier som benytter eller har benyttet “God nettskriving” i pensum:

Universitetet i Stavanger

Høyskolen i Bergen

Universitetet i Oslo

  • Nettaviser & nettjournalistikk

Handelhøyskolen BI

Høyskolen i Oslo

Høyskolen i Bodø

Mediehøgskolen Gimlekollen

  • Toårig studie i journalistikk

Høgskolen i Vestfold

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Akershus

  • Nettbasert utdanning

NKI fjernundervisning