Har du laget en innholdsstrategi?

For ett år siden kom Kristina Halvorsons bok Content strategy for the web. Jeg vet mange av dere har lest den, men spørsmålet er: Har du gjort noe med det, er det kunnskap du har tatt praktisk i bruk?

Har du:

  • gjennomført en innholdsanalyse
  • laget en innholdsstrategi
  • laget rutiner for vedlikehold av innholdet

Isåfall ønsker jeg å høre kort (eller langt) om erfaringene dere har med arbeidet. Og gjerne selv om dere bare såvidt har begynt eller bare gjorde en liten jobb.

Jeg har selv jobbet mye med innholdsstrategi det siste året: Jeg ser det funker, jeg ser det skaper større bevissthet rundt innhold. Endelig har webteamet fått et språk og verktøy som gjør de i stand til å løfte selve innholdet. Spesielt viktigheten av å gjøre en grundig innholdsanalyse er en åpenbaring for mange.

Men innholdsstrategi er også tøft og vanskelig. Spesielt i forhold til implementering. Det er lett å lage retningslinjer for hvordan innholdet skal være, men det er knalltøff jobb å gjennomføre hver dag – hele året. Strategi handler ikke bare om å fintenke på bakrommet – du må også skape en kultur for innholdskvalitet.

Hører derfor gjerne fra deg. Fortell hva som funker og hva som er vanskelig.

Undertegnede og kollega Eirik skal prate om innholdsstrategi på to seminarer/workshopper den nærmeste måneden. Vi deler da våre erfaringer.

Vist 2655 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Jeg har brukt store deler av året på dette. Har laget nett- og innholdsstrategi i samarbeid med ekstern leverandør, gjennomfører nå innholdsanalyse. Skal lage rutiner for vedlikehold etc. når vi er ferdig med analysen. Arbeidet involverer innholdsleverandører fra syv offentlige etater/organsiasjoner.

@Hanne: Hadde vært veldig interessant å høre om dine erfaringer. Kan du dele med oss? Enten her eller på et seminar?

Den største utfordringen med innholdsstrategi er organisering. Uansett om man sitter på egen hånd eller har et team (eller kanskje like vanlig – en desentralisert, løst organisert gruppe) kan en innholdsstrategi være nøkkelen for å få webben til å bli en viktig del av verdiskapningen i virksomheten.

Hvis man først kan enes om felles prinsipper og hva innholdet skal måles på, er det mye lettere å jobbe sammen. Da blir det også tydeligere hva som er vanskelig å få til og sette i gang tiltak for å løse det!

Vi opplever at de som lager innhold på web i Visma har for dårlig tid til å jobbe med innholdet. Det blir lett å “bare få ut noe uansett kvalitet” – eller ikke gjøre noe i det hele tatt. Med en innholdsstrategi har vi klart å få fokus vekk fra konstant nyproduksjon og over på kontinuerlig forbedring av det innholdet som allerede finnes.

Kanskje mer interessant å høre om når strategien leves ut på nytt, oppusset nettsted? Foreløpig er det et dokument vi ser på når vi nå graver oss ned i innholdsanalyse (i verdens største XL-ark…). Når det gjelder fremdrift er vi akkurat ferdig med offentlig anskaffelse (egen idrettsgren, har jeg skjønt), og skal skrive kontrakt med leverandør denne eller neste uke. 27. september starter vi med konsept, grafisk design, IA etc for nettstedet.

@hanne: verdens største excel-ark høres kjent ut. hvor mange er dere som gjør innholdsanalysen?

Vi er tre stykker i redaksjonen som rydder, sorterer og sletter. Deretter må vi i dialog med fagavdelingene om hva som må endres/oppdateres etc. Resultatet er at vi har slettet ca. 3.000 artikler siden 1. januar i år. (fra ca. 5.000 til 2.000). Dessuten har vi fordelt XL-ark til alle bidragsyterne på innholdssiden (6 andre offentlige etater/organisasjoner). Når de har fått tid til å gå gjennom arket internt, kjører vi møter for å diskutere hva som skal beholdes, slettes, oppdateres etc. Tilleggsopplysning: Vi har valg å flytte alt innholdet til ny WCMS manuelt (ikke migrere), for å unngå å dra med oss for mye gammelt ræl.

Annonse

Nye bilder