SEO: Unngå skrivefusk

Søkemotorene evner i stadig større grad å se når vi utelukkende skriver for å komme høyt på trefflistene. Åpenbare forsøk på å “fuske” seg inn på resultatsiden til Google kan derfor straffe seg.

Mange har lært seg teknikker som å bruke populære søkeord og fraser i teksten for å komme høyt opp på søkemotorer som Google. Men mange kreative sprell kan lett straffe seg.

Søkemotorer er ikke lenger bare “dumme” datamaskiner som tråler sammen informasjon og presenterer de i rekkefølge. Søkemotorene evner i stadig større grad å analysere og “forstå” hva en webside handler om.

Semantiske løsninger
Mye tyder på at Google benytter en teknikk kalt Latent semantisk indeksering (LSI). I tillegg til å finne ut hvilke nøkkelord et dokument inneholder, henter LSI dokumenter som likner de du søker etter, men som mangler søkeordet.

Utviklingen innen semantiske løsninger er foreløpig bare i startgropen, men den viser vei til fremtidens nettskriving. Heldigvis ser det ut til at å skrive for søkemotorer blir enklere desto mer komplekse de blir.

Unngå gjentatte nøkkelord
Søkeeksperter mener for mange kreative løsninger for å komme høyt opp på trefflistene fort vil straffe seg. Mange forsøker for eksempel å bruke utpregede nøkkelord, mange og gjentagende ganger på en webside i håp om at søkemotorene skal tro at artikkelen i stor grad handler om søkeordet og derfor er “viktig”.

Fornuftig bruk av nøkkelord er en viktig forutsetning for å skrive godt, men overdreven bruk kan resultere i en stil som virker kunstig og hakkete. I tillegg vil trikset sannsynligvis avsløres av intelligente søkemotorer som støy. Resultatet kan bli lavere ranking og mindre tilgjengelighet.

Skriv naturlig
Løsningen er å skrive naturlig. Bruk et språk som flyter og erstatt nøkkelord tidvis med synonymer. Søkemotorene vil i stadig større grad hente frem websider der innholdet er skrevet på en naturlig og forståelig måte.

Står nøkkelordene i en naturlig sammenheng? Virker bruken mellomtitlene fornuftige? Er bildetekst og overskrift fornuftig? Er teksten naturlig eller virker den tilgjort?

Igjen ser vi at søkemotoroptimalisering først og fremst handler om å skrive gode tekster som leseren finner attraktive.

Skrivetips
Her er noen tips for å skrive i en naturlig tone fra den amerikanske skribenten Karon Thackston. Hun står bak boken “How To Increase Keyword Saturation (Without Destroying the Flow of Your Copy)”.

  • Varier dine nøkkelord. Bruk synonymer og varier språket. Selv om du skriver om BMW så kan du krydre med synonymer som “det tyske bilmerket” osv.
  • Les teksten høyt. Når du leser teksten høyt er det lettere å avgjøre om det flyter eller ikke. Hvis du føler at setningene blir vanskelige og kompliserte så rediger dem ned. Enkle, forståelige setninger er viktig.
  • Bryt opp nøkkelord eller fraser. Hent frem nøkkelord eller viktige fraser og lag fullstendige setninger som gir mening. Hvis vi skal bruke frasen “eiendom sentrum oslo” så setter vi ordene sammen i en setning. “På jakt etter eiendom i Oslo? Besøk våre lokaler i sentrum.”

For mer informasjon:

Fakta om Latent semantisk indeksering:
Vanlige nøkkelordsøk har en tilnærming til en dokumentsamling basert på en av/på-regel: Enten inneholder et dokument et gitt ord, eller så gjør det det ikke.
Latent semantisk indeksering tar et viktig steg videre. I tillegg til å finne ut hvilke nøkkelord et dokument inneholder, utforsker metoden dokumentsamlingen som en helhet, for å se hvilke andre dokumenter som inneholder noen av de samme ordene.
Kilde: Autodog.no

Kommentarer

Google har faktisk hatt LSI teknologi helt siden 2003. De kjøpte teknologien for å bruke dette til AdSense. Og ca. 2 år etter dette fant de ut at de kunne bruke det i SERP også. Det var i 2005. Så LSI i SERP har hele tiden vært til stede. Sjekk mer om LSI på mitt nettsted om du er interessert. Mer om Latent Semantisk Indeksering her.

Annonse

Nye bilder