Søkemotoroptimalisering for webredaktører

Google er verdens største robotsøk både i bruk og omfang med sine tre milliarder oppindekserte sider.

Søkemotoroptimalisering handler mer om godt skrevet innhold enn avansert teknikk. Her er noen skrivetips for å komme høyt opp på trefflisten til Google.

Det blir stadig viktigere å sikre at nettsidene kommer langt frem på søk som Google og Alltheweb. Som vi skal vise under er det mye som kan gjøres før du setter teknikerne i sving med å tilpasse kode. Det interessante er at gode råd for å skrive seg opp på søkemotorene i all hovedsak sammenfaller med kjøreregler for god nettskriving.

Bruk nøkkelord i titler
Lag titler på artiklene som er meningsfulle og som inneholder relevante nøkkelord. Det er viktig å bruke ord og uttrykk som er naturlig del av dagligtale. Benytt ord og utrykk som leserne bruker og forstår. Sørg for at tittelen vises i title-feltet i html slik at det vises i den øverste baren på nettleseren.

La oss ta ett eksempel: Dette nettstedet heter “nettskriving.no”. Når vi kom opp med navnet til boken “God nettskriving” så var ordet ‘nettskriving’ et passende valg ettersom det er en vri på ‘rettskriving’.

Men ut i fra et søkemotorsynspunkt er det sannsynligvis et dårlig navn ettersom nettskriving på ingen måte er innarbeidet i det norske språk. Personer som søker etter informasjon om skriving på web vil sannsynligvis søke på “skrive for web” eller liknende.

For å kompensere for dette bør vi derfor lage artikler med relevante søkeord som “skrive for web” i tittelfeltet.

Skriv med synkende viktighet
Sørg for at viktige søkeord kommer så høyt opp i teksten som mulig. Skriver du en sak om bilen BMW eller Mercedes er det ingen grunn til å gjemme bort bilmerkene i brødteksten. Trekk de frem i tittel og ingress. Det gjør saken lettere tilgjengelig for brukeren og mer optimalisert for søkemotorene.

Søkemotorene tar høyde for at vi skriver etter den omvendte pyramide – det viktigste først – og vekter innholdet avhengig av hvor høyt det er plassert på siden. Artikler som har BMW langt ned på siden vil vektes lavere på en treffside enn artikler der BMW er plassert i tittelfeltet og som overskrift.

Produser kvalitetsinnhold
Den viktigste faktoren for å komme høyt opp på søkemotorene er å levere kvalitetsinnhold som brukerne setter pris på. Hvis du lykkes med å lage innhold som er til hjelp og glede er sjansen stor for at brukeren også vil lenke tilbake til ditt nettsted.

Antall nettsteder som lenker til deg er en viktig faktor for å komme høyt opp på blant annet Googles Pagerank-system. Videre er det også viktig at de nettstedene som peker til deg også er viktige og oppleves som viktige av Google .

Lenk opp nøkkelord i teksten
Når du lenker opp tekst er det en fordel at du lenker opp søkeord som er relevante. Nøkkelord i lenketekst har høyere relevans enn nøkkelord i ordinær tekst. Unngå derfor lenker av typen: For mer om skriving og redigering for web trykk her. Skriv heller: Her finner du mer informasjon om skriving og redigering for web.

Pek til dine konkurrenter
Svært få firmaer finner det naturlig å lenke til konkurrenter, men dette øker sjansen til å stige på Googles Pagerank-system. Desto flere relaterte firmaer, selskaper og nettsteder du lenker til desto bedre er det. Det samme gjelder selvfølgelig hvis de lenker til deg.

Ta et søk på Google med frasene “related: www.mittnettsted.no” for å finne hvilke selskaper dette gjelder. Ta kontakt og sørg for en gjensidig avtale om at de lenker til deg mot at du lenker til dem.

Tipsene over er i all hovedsak allmenngyldige for de største søkemotorene, men søkemotoroptimalisering er på ingen måte en eksakt vitenskap.

For det første bruker de forskjellige søkemotorene varierende metoder for sitt rankingsystem og vekter elementene med varierende grad av viktighet. I tillegg blir det eksakte grunnlaget for rankingen sett på som en forretningshemmelighet. Google endrer til stadig algoritmen bak sitt rangeringssystem for å unngå manipulasjon.

Mer informasjon om søkemotoroptimalisering:

Fakta om Pagerank
Googles Pagerank-system bygger på et system der antall lenker og lenkestrukturen avgjør en nettsides verdi. Kort fortalt, tolker Google en lenke fra side A til B som en stemme, avgitt av side A på side B. Nettsidene som avgir stemmer blir også analysert. Stemmer som blir avgitt av sider som blir sett på som “viktige” veier mer og hjelper dermed til å gjøre andre sider “viktige”.

Annonse

Nye bilder