Skriv for leseren - ikke Google

Ønsker du høy plassering på trefflistene til Google, så fokuser på brukerne dine – ikke søkemotorene. Vi gir deg noen nyttige tips før du ringer eksperter på søkemotoroptimalisering.

Det blir stadig viktigere å sikre at nettsidene kommer langt frem på trefflistene til Google.

Stadig flere ser etter enkle måter å komme seg raskt opp på trefflistene til søkemotorer som Google. Aggressive selgere markedsfører søkemotoroptimalisering og gir inntrykk av at maskinene lar seg lure av tekniske trollmenn. Heldigvis er det ikke slik. Det finnes ingen snarveier for å komme høyt opp på søkemotorene, det eneste som til syvende og sist teller er kvalitetsinnhold.

Mange glemmer også at det faktisk er mennesker vi skriver for – ikke maskiner. Eller som en fremtredende amerikansk webkonsulent nylig uttalte:

“Search engine spiders don’t have credit cards, people do.”

Her kommer noen erfaringer som kan være nyttig i forhold til å bli mer synlig på søkemotorene. Felles for alle tipsene er at de tar utgangspunkt i brukerens behov og uansett vil bidra til å gjøre innholdet på nettsidene dine bedre.

Tips 1: Det finnes ingen snarveier
Det er mange haier som forsøker å selge enkle løsninger for søkemotoroptimalisering. Hold deg unna selskaper som kan garantere førsteplass på Google.

Skal du bruke firmaer som driver profesjonell søkemotoroptimalisering, så sjekk referanser og sørg for at de dokumenterer hvordan de jobber. Styr unna teknikker som cloaking, doorway-sider og linkfarming.

Tips 2: Produser godt innhold
Googles viktigste suksesskriterium helt siden starten har vært relevant innhold. Søkemotoren gjør hva den kan for å sortere god informasjon fra dårlig. For at Google skal prioritere dine sider, må du skrive relevant innhold som brukeren setter pris på.

Du må svare på leserens behov. Hvis du lykkes med å lage innhold som er til hjelp og glede er sjansen stor for at brukeren også vil lenke til ditt nettsted. Antall nettsteder som lenker til deg og viktigheten til de som lenker er en viktig faktor for å komme høyt opp på Googles treffliste.

Tips 3: Bruk ord og uttrykk som leseren kjenner
Skriv et språk som leseren er kjent med. Bruk ord og uttrykk som er en del av dagligtale. Unngå fagsjargong og fremmedord. Når vi søker bruker vi nøkkelord og uttrykk som vi er kjent med.

Posten hadde lenge en side for “Priser for brev og kort som skal frankeres med frimerke eller frankeringsmaskin”, men ingen som søkte på “porto” fant den. Posten hadde glemt å bruke vanlige hverdagsord som “porto” og “portotakster” i teksten.

Tips 4: Det viktigste først
Søkemotorene skjønner at gode nettskribenter skriver etter prinsippet om den omvendte pyramide. Vi begynner historien med det viktigste og følger deretter med synkende viktighet. Legg derfor relevante nøkkelord i tittel og ingress. Det gir nøkkelordene høyere verdi enn hvis du dytter dem langt ned i teksten. Bruk også uthevet skrift på ingress og tittel.

Tips 5: Skriv gode overskrifter
Lag meningsfulle overskrifter på tekstene du skriver. Sørg for at tittelen klart og tydelig skilter hva teksten handler om. Unngå overdrevent kreative eller kryptiske titler.

I forbindelse med miltbrann-trusselen høsten 2001 publiserte Oslo kommune og en rekke andre kommuner en artikkel med følgende tittel: “HÅNDTERING AV FORSENDELSER SOM MISTENKES Å INNEHOLDE BIOLOGISK AGENS”.

Artikkelen var viktig, men de færreste skjønte nok relevansen ved hjelp av tittelen. Stoffet var lagt rett ut slik Folkehelseinstituttet hadde sendt det ut til kommunene, men kommunen hadde glemt å tilpasse det leseren – den gjengse kommmuneinnbygger.

NB! Sørg også for at overskriften blir med i title-feltet i html-koden slik at den er synlig på nettleseren. (Nettleseren viser dokumentets tittel helt øverst i venstre hjørne på den blå stripen). Dette er den samme tittelen som vises når søkemotorene lister treffene, og blir betegnet som svært viktig for å komme høyt på trefflister. Bruk følgende standard: [dokumenttittel]: [nettsted] – ikke omvendt.

Tips 6: Pek til konkurrentene
Ikke bare er det viktig at leserne lenker til deg. Søkemotorene legger også vekt på hvorvidt du lenker til andre nettsteder. Lenker er kanskje et av nettmediets mest unike særtrekk og Google setter pris på at vi viser vei til andre websider. Eksperter hevder du oppnår høyest verdi ved å lenke til firmaer innen samme bransje – enten konkurrenter eller partnere. Husk å lenke opp nøkkelord i teksten, det øker verdien til ordene.

Tips 7: Skriv naturlig
Noen forsøker å “bole” seg frem på søkemotorene ved hjelp av repeterende bruk av viktige ord. Det kan fungere mot sin hensikt. Søkemotorene evner i stadig større grad å oppdage når vi forsøker å jukse oss frem på treffsidene. Eksempelvis vil en side der ordet BMW repeteres 100 ganger nedover bli oppfattet som støy av søkemotorene. Det samme kan skje ved repeterende bruk av samme nøkkelord i mange setninger etter hverandre. Skriv naturlig og erstatt hyppig brukte søkeord med synonymer. Det gjør språket lettere å lese, øker interessen og gjør at de som søker på synonymer til sentrale ord også finner sidene.

Mer informasjon:

Kommentarer

Enig i at det snakkes mye om å skrive for Google. Viktig å huske at brukeren er den som til syvende og sist er mottaker av informasjonen.

Ørjan / TENK AS

Interessant innlegg. For oss som ikke lager dagsaviser, er også oppdateringsfrekvens en viktig del av det å bli gjenfunnet vil jeg tro? Velsigner du med pkt 6 lenker i løpende tekst? Dvs når du sier at vi skal lenke opp nøkkelord, mener du at jeg faktisk skal lenke opp f.eks. Havforskningsinstituttet når jeg skriver ordet havforskning – selv om instituttet ikke har noe med saka å gjøre? Jeg hater jo sånt når jeg er leser … og blir lurt ut på wikkividdene stadig vekk av slike lenker.

Dette med oppdateringsfrekvens er sannsynligvis ikke veldig viktig – selv om vi lett kan argumentere for at det bør være det. Vet at flere hevdet det var et av kritieriene fra Google for noen år siden, men mener det er enighet idag om at det spiller liten rolle. Det har sannsynligvis mest betydning i forhold til hvor ofte du får besøk av Googles roboter.

Når det gjelder lenker i løpende tekst: yess, veldig viktig. Men skal du lenke til Havforskningsinstiuttet så skriv Havforskningsinstiuttet i lenketeksten og ha for guds skyld grunn til å lenke til dem. Hvis ikke blir det spamlenkning, som du er inne på.

Annonse

Nye bilder